Jak marża wpływa na kredyt mieszkaniowy?

Oprocentowanie jest jednym z najważniejszych składników kosztów kredytów hipotecznych. Wybierając oferty kredytów hipotecznych bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na najlepsze oferty pod względem oprocentowania. Oprocentowanie w długim okresie czasu wpływa na wysokość odsetek, które kredytobiorca będzie spłacał przez kilkanaście a często kilkadziesiąt lat. Z tego powodu przy kredytach hipotecznych znacznie mniejsze znaczenie ma prowizja. Zaciągając każdy kredyt hipoteczny prowizja płacona jest jednorazowo natomiast oprocentowanie wpływa na wysokość odsetek od kapitału przy każdej racie kredytowej.

Z czego skład się marża?

rata kredytuOprocentowanie w przypadku kredytów hipotecznych składa się z marży ustalonej w umowie kredytowej oraz zmiennej stawki bazowej. Stawka bazowa uzależniona jest od ustalonego wskaźnika na rynku międzybankowym, którym najczęściej jest WIBOR. Zmiana stóp procentowych wpływa na stawkę WIBOR, co prowadzić może do wzrostu lub zmniejszenia się stawki bazowej. Z tego powodu znacznie lepiej jest brać kredyty hipoteczne, gdy stopy procentowe są podnoszone lub gdy są wysokie, choć wówczas kredyt jest znacznie mniej dostępny, choćby ze względu na mniejszą ilość klientów, którzy mają odpowiednią zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytów. Z drugiej strony, gdy kredyty mieszkaniowe zaciąga się przy wysokich stopach procentowych można spodziewać się ich spadku, co oczywiście wpływać będzie na obniżenie się stawki bazowej a co za tym idzie oprocentowania. Gdy stopy procentowe są niskie wówczas należy się liczyć z tym, że w przyszłości rata kredytowa może wzrosnąć, gdy stopy procentowe również będą rosły.

Obniżenie marży

Marża przy kredycie hipotecznym jest praktycznie niezmienna w trakcie trwania umowy, gdyż jej zmiana jest możliwa jedynie gdy obie strony wyrażą na to zgodę i musi być wykonana poprzez stworzenie aneksu do umowy kredytowej. Z tego powodu dobrze jest, gdy od razu kredyt mieszkaniowy ma jak najniższą marżę. Warto brać pod uwagę, że marżę można z bankami negocjować i zawsze warto próbować obniżyć marżę zanim podpisze się umowę z bankiem. Marże można porównać sprawdzając ranking kredytów hipotecznych/mieszkaniowych.

Jak wyliczana jest marża?

W poszczególnych bankach marża jest wyliczana w nieco inny sposób. Najczęściej banki przy wyliczaniu marż biorą pod uwagę kwotę kredytu oraz wskaźnik LTV. Z punktu widzenia banku najlepszy kredyt hipoteczny to taki, który ma jak najniższy wskaźnik LTV, który jest liczony jako wartość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. Im wskaźnik jest niższy, tym bank ponosi mniejsze ryzyka, gdyż pożycza mniejsze pieniądze w stosunku do wartości kupowanej nieruchomości.

You may also like...