Controlling jest terminem, który w ostatnich latach zyskał na popularności wśród menedżerów i przedsiębiorców na całym świecie, w tym w Polsce. Chociaż często mylony z kontrolą finansową, w rzeczywistości obejmuje znacznie szerszy zakres działań, skupiając się na wspieraniu zarządzania i optymalizacji procesów decyzyjnych w organizacji. Jego głównym celem jest poprawa efektywności i skuteczności działania przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie planowanie, monitorowanie i analizę finansową. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest controlling, jakie są jego rodzaje i jak można go efektywnie implementować w firmie.

Czym jest controlling?

Controlling można zdefiniować jako system zarządzania informacją, który wspiera proces decyzyjny w organizacji. Nie ogranicza się on tylko do aspektów finansowych, ale obejmuje również analizę efektywności operacyjnej, zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne oraz monitorowanie realizacji celów. Controlling jest ściśle związany z planowaniem i kontrolą, ale skupia się bardziej na przyszłości i optymalizacji, niż na ocenie przeszłych działań.

Rodzaje controllingu

Controlling można podzielić na kilka podstawowych rodzajów, w zależności od obszaru zastosowania i celów:

 1. Controlling operacyjny – skupia się na krótkoterminowych działaniach i monitorowaniu bieżącej efektywności operacyjnej.
 2. Controlling strategiczny – ma na celu wspieranie długoterminowego planowania i realizacji strategii firmy.
 3. Controlling finansowy – koncentruje się na aspektach finansowych działalności, w tym na analizie kosztów, przychodów i marż.
 4. Controlling projektów – dotyczy zarządzania projektami, w tym planowania, monitorowania postępów i kontrolowania budżetów.

Implementacja controllingu w firmie

Implementacja controllingu w organizacji wymaga przemyślanej strategii i zaangażowania zarządu. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w skutecznym wdrożeniu:

 1. Określenie celów i zakresu controllingu – na początku należy jasno zdefiniować, jakie cele ma osiągnąć controlling i w jakich obszarach będzie stosowany.
 2. Budowa systemu informacyjnego – kluczowym elementem jest rozbudowa systemów IT, które umożliwią zbieranie, przetwarzanie i analizę danych.
 3. Szkolenie personelu – pracownicy muszą zrozumieć ideę controllingu i nauczyć się korzystać z nowych narzędzi oraz metod pracy.
 4. Wdrożenie procesów controllingu – należy opracować i zaimplementować konkretne procedury i procesy, które będą wspierać realizację celów controllingu.
 5. Monitorowanie i optymalizacja – po wdrożeniu, ważne jest ciągłe monitorowanie efektywności controllingu i dostosowywanie procesów do zmieniających się warunków.

Korzyści z wprowadzenia controllingu

Implementacja controllingu w firmie może przynieść szereg korzyści, w tym:

 • Lepsze rozumienie procesów biznesowych i możliwość ich optymalizacji.
 • Poprawa efektywności finansowej dzięki dokładniejszemu planowaniu i kontroli kosztów.
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji poprzez dostarczanie aktualnych i dokładnych danych.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji i jej zdolności do adaptacji do zmian na rynku.
 • Wzrost konkurencyjności i wartości firmy na rynku.

Podsumowanie

Controlling jest narzędziem, które może znacząco wpłynąć na poprawę zarządzania i efektywności działania przedsiębiorstwa. Poprzez odpowiednie wdrożenie i wykorzystanie controllingu, firmy mogą lepiej rozumieć swoje procesy biznesowe, efektywniej zarządzać finansami oraz skuteczniej realizować swoje strategie i cele. Jest to zatem inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści i pomóc firmie osiągnąć długoterminowy sukces na rynku.

Podobne wpisy