Zasady udzielania kredytów gotówkowych przez polskie banki

Kredyt gotówkowy to marzenie wielu Polaków. Jednakże banki ściśle trzymają się swoich procedur, komu mogą go udzielić. W dużej mierze chodzi tutaj o wypłacalność kredytobiorcy. Zasady udzielania kredytów są nieco inne w różnych bankach, ale ogólne preferencje są na ogół tożsame.

Dokumenty o dochodach, a kredyt gotówkowy.

Chcąc uzyskać kredyt gotówkowy, należy przedłożyć w banku stosowne dokumenty, świadczące o naszych dochodach. Nie wystarczy tutaj pisemne oświadczenie, lecz dokumenty z zakładu pracy lub urzędu skarbowego.

Jeżeli dana instytucja godzi się udzielić „kredytu” po okazaniu dowodu osobistego i spisaniu oświadczenia, należy być pewnym, iż zamiast do banku, trafiliśmy do tak zwanego parabanku, których należy się wystrzegać ze względu na oprocentowanie.

Konto osobiste, a kredyt gotówkowy.

Posiadanie konta osobistego w danym banku, nie jest równoznaczne z faktem, iż bank ten udzieli nam kredytu gotówkowego. Bycie niejako stałym klientem nie jest dowodem na to, że jesteśmy osobami wypłacalnymi, którym bank przyzna zdolność kredytową. Ubiegając się o kredyt gotówkowy należy złożyć stosowny wniosek kredytowy.

Prawdą jest jednak, iż banki coraz chętniej swoim klientom proponują tak zwany kredyt konsumpcyjny, który na ogół jest nieduży, a procedury jego otrzymania, nie są aż tak rozbudowane.

Zabezpieczenia kredytów.

Mimo, iż uzyskaliśmy zdolność kredytową, dla banku istotną kwestią jest również zabezpieczenie kredytu. Może ono przybrać formę weksla in blanco (weksla prostego), wystawianego przez kredytobiorcę, gdzie wierzycielem jest bank.

Innym rozwiązaniem jest weksel trasowany. W tym przypadku, obok kredytodawcy i kredytobiorcy, mamy do czynienia z trasatem, czyli inaczej ujmując żyrantem. Żyrantem jest osoba trzecia, która w określonym czasie, wykupi zobowiązania wierzyciela.

Zabezpieczenie kredytu stanowić może również jego ubezpieczenie, dzięki któremu, na wypadek nagłej niemożności spłacania rat przez kredytobiorcę, kredytobiorca otrzymuje niejako ochronę. Ubezpieczenie to zabezpiecza przed skutkami utraty pracy lub chorobą, jakimi może być niewypłacalność. Ochrona ta działa jednak okresowo – zwykle do roku czasu.

Kiedy bank odmówi nam udzielenia kredytu…

Duża część klientów, którzy ubiegali się o kredyt gotówkowy – koniec końców – nie otrzymuje go. W przypadku, gdy złożyliśmy w banku wniosek kredytowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, a pomimo tego, nie otrzymaliśmy kredytu gotówkowego, bank ma obowiązek odnieść się do naszej sprawy. Zobowiązany jest wówczas wyjawić nam konkretny powód, dla którego uzyskaliśmy odmowę.

You may also like...