Skuteczne oszczędzanie na lokatach terminowych

Odpowiedzialne oszczędzanie to nie tylko umiejętne zarządzanie domowym budżetem. Coraz częściej skuteczne oszczędzanie zakłada także umiejętne i bezpieczne inwestowanie dostępnego kapitału. Jednym z najbezpieczniejszych, sprawdzonych i popularnych wśród klientów produktów inwestycyjnych są lokaty bankowe.

Efektywne oszczędzanie z pomocą lokaty jest niezbyt skomplikowane. Oczywiście pod warunkiem, że lokata zostanie odpowiednio dobrana pod kątem preferencji i możliwości samego inwestora. Pierwszym krokiem w wyborze najlepszego typu depozytu jest zapoznanie z ofertami poszczególnych banków. Dobrym sposobem jest porównanie lokat – służyć ku temu może np. ranking lokat bankowych. Przyszły inwestor może także umówić się na niezobowiązujące spotkanie z przedstawicielem jednego lub kilku banków. Przed rozpoczęciem poszukiwań lokat warto sięgnąć po literaturę branżową lub zdobyć informacje na temat specyfiki tego typu inwestycji w Internecie.

Co charakteryzuje najlepsze lokaty?

Podstawowym kryterium opisującym najlepszy typ lokaty jest jej wysokie oprocentowanie. Oprocentowanie lokat to jednak nie wszystko. Ważnym czynnikiem determinującym poziom zyskowności lokaty jest kapitalizacja odsetek. Jej częstotliwość w dużej mierze decyduje o wysokości uzyskiwanych zysków z odsetek od depozytu. Mimo, iż lokata bankowa nie należy do skomplikowanych produktów inwestycyjnych, dwie lokaty mogą generować bardzo zróżnicowane zyski. Fakt ten może wynikać z mniejszych lub większych różnic, między innymi: czasu trwania lokaty, typu oprocentowania oraz jego wysokości, wielkości wkładu depozytowego, kapitalizacji odsetek, a także specyficznych warunków konkretnego banku.

Termin zapadalności lokaty

Przy zakładaniu lokaty bankowej przyszły inwestor musi podjąć zasadniczą decyzję – na jak długi czas „zamrozić” kapitał. Im dłuższy czas trwania lokaty, tym większe zyski może ona przynieść. Wynika to między innymi z tego, iż większość banków daje lepsze warunki lokat długoterminowych. W przypadku lokat bankowych często spotykamy się z terminem zapadalności lokaty. Oznacza on nic innego jak dzień, w którym lokata bankowa dobiega końca, a tym samym następuje rozwiązanie umowy i zwrot całości wpłaconego wcześniej kapitału powiększonego o należne odsetki. Lokata może zostać oczywiście automatycznie przedłużona, jeśli takie było życzenie inwestora. Tego typu lokaty nazywane są odnawialnymi.

Przed podpisaniem umowy o lokatę oszczędności należy ją dokładnie przestudiować. Chodzi zarówno o istotne haczyki, jak i sam fakt zapoznania się z całością bankowych warunków. Ewentualne wątpliwości warto omówić z przedstawicielem banku lub z prawnikiem w ramach konsultacji.

You may also like...