Rodzaje funduszy inwestycyjnych na polskim rynku

Pomimo spadku zaufania do rynków finansowych, Polacy w dalszym ciągu chętnie korzystają z funduszy inwestycyjnych. Wpłacamy tam pieniądze i liczymy, że zostaną one korzystnie pomnożone. Warto jednak poznać kilka rodzajów spośród nich. Taka wiedza z pewnością pozwoli nam na lepszy ich wybór.lokaty bankowe (250x150)

Fundusze Akcji

Najbardziej ryzykownym rodzajem funduszy inwestycyjnych są oczywiście te, które inwestują pieniądze w akcje. Ponieważ są one narażone na bardzo duże wahania kursów, to zmiany wartości jednostek uczestnictwa mogą być również wysokie. W szczególności, jeśli uwzględnimy inwestowanie w spółki o niskiej kapitalizacji. Fundusze inwestycyjne decydujące się na zakup wielkich spółek są nieco bardziej stabilne, jednak nie zagwarantują nam olbrzymich zysków.

Fundusze Obligacji

Ostatnich kilka lat to czas, kiedy dużą popularnością zaczęły cieszyć się obligacje. Przynosiły też one całkiem niezłe dochody przy niewysokim ryzyku. Inwestycje w fundusze obligacji są więc chętnie dokonywane przez oszczędzających. Co ważne, istnieją trzy podstawowe rodzaje obligacji: skarbowe, komunalne oraz korporacyjne. Najmniejsze zyski ale i ryzyko przynoszą obligacje skarbowe. Jednak to obligacje korporacyjne mogą przynosić nawet kilkanaście procent w skali roku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku złych warunków rynkowych fundusze inwestycyjne kupujące obligacje mogą okresowo przynosić straty.

Fundusze Rynku Pieniężnego

Zdecydowanie najbezpieczniejszymi funduszami inwestycyjnymi są te, które przeznaczają swoje środki na zakup bonów pieniężnych i zakładanie krótkoterminowych depozytów bankowych. Są one niesamowicie stabilne, a zyski przyrastają proporcjonalnie. Właściwie nie zdarzają się spadki wartości wyceny jednostek funduszy. Są one jednak też obciążone wadą – dochody osiągane z tego typu inwestycji są bardzo niskie, porównywalne z lokatami bankowymi.foto

Fundusze Zrównoważone

Ciekawym rozwiązaniem są też fundusze zrównoważone, które posiadają w swoim portfelu zarówno część inwestycji bardziej ryzykownych jak i część obciążonej mniejszym ryzykiem. Są tam więc zarówno akcje, obligacje jak i lokaty bankowe. Poszczególne strategie inwestycyjne mogą też zakładać zmianę wartości poszczególnych instrumentów finansowych w zależności od sytuacji rynkowej. W czasie hossy mogą być więc dokupywane akcje, gdy rosną zyski na obligacjach, wtedy zarządzający inwestują tam więcej pieniędzy.

You may also like...