Najważniejsze aspekty istotne podczas wyboru funduszu inwestycyjnego

Zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych poprzez wykupienie jednostek funduszu inwestycyjnego niejednokrotnie może przynieść więcej korzyści niż samodzielne wyszukiwanie poszczególnych sposobów na pomnożenie kapitału. Wybierając fundusz inwestycyjny należy zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników, decydujących nie tylko o rentowności lokaty pieniędzy, lecz także możliwości poniesienia straty oraz czasu oczekiwania na zysk.

Stosunek ryzyka do zysku

Bez określenia na jak wysokie ryzyko jesteśmy w stanie przystać, nie możemy kontynuować analizowania poszczególnych ofert. Możliwość utracenia części kapitału jest ściśle związania z rodzajem instrumentów, w które zaopatrujemy się przystępując do danego funduszu inwestycyjnego. Jeśli naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, należy skupić się na ofertach konstruowanych z wykorzystaniem obligacji, lokat czy bonów skarbowych oraz pogodzić z perspektywą niskich zysków. Gdy na rzecz większej stopy zwrotu jesteśmy w stanie zaryzykować nieco więcej, najlepiej inwestować w fundusze mieszane, zawierające zarówno pakiety akcji jak i w bezpieczniejsze instrumenty finansowe. Jeżeli zaś możemy pozwolić sobie na utracenie nawet piątej części kapitału, warto przeanalizować propozycję funduszy opartych na strategii agresywnej, czyli takich które zbudowane są w większości z pakietów akcji. Chcąc jednocześnie poczuć smak ryzyka i chronić własne oszczędności, można zróżnicować portfel inwestycyjny, przeznaczając większość środków na zakup jednostek funduszu bezpiecznego oraz niewielką część na wypróbowanie agresywnych metod zarabiania.

Termin realizacji

W przypadku wybierania funduszu inwestycyjnego równie ważny jak poziom bezpieczeństwa jest także przewidywany czas zakończenia przedsięwzięcia. Jeżeli pomnażany kapitał może nam być potrzebny w krótkim czasie, nie należy wybierać funduszy o podwyższonym poziomie ryzyka, ponieważ zmiana sytuacji rynkowej na naszą niekorzyść może przynieść straty, których nie zdążymy nadrobić przed wypłatą środków. Planując długoterminowe inwestowanie mamy większą szansę na uzyskanie wysokich dochodów nawet w przypadku pojawienia się chwilowego załamania.

Wybranie oferty

Określenie jakie wymagania ma spełniać nasz fundusz inwestycyjny to nie koniec walki o jak najlepszą ofertę, ponieważ wciąż mamy do wyboru wiele możliwości. Na początek warto zasięgnąć porady członków rodziny czy znajomych, którzy korzystali z oferty konkretnego funduszu. Jeśli chcemy porównać wiele propozycji warto skorzystać z rankingów zamieszczanych w prasie czy Internecie oraz przeanalizować wyniki, jakie poszczególne fundusze uzyskały w ostatnim czasie. Nigdy nie uzyskamy jednak gwarancji, że dana inwestycja okaże się tak samo zyskowna jak w przeszłości, ponieważ rezultaty pomnażania oszczędności zależą od wielu czynników, podlegających dynamicznym zmianom na rynku.

You may also like...