Najpopularniejsze rodzaje lokat występujące na polskim rynku bankowym

Lokaty bankowe to pojęcie dość ogólne. Istnieje przynajmniej kilka podstawowych rodzajów lokat bankowych, które można wymienić. W tym artykule przyjrzymy się: jakie lokaty bankowe mamy do wyboru; które lokaty zasługują na szczególną uwagę oraz jakie rodzaje lokat są najpopularniejsze w naszym kraju? Zapraszamy do lektury.

Najpopularniejsze depozyty bankowe – lokaty terminowe

Lokaty terminowe zalicza się do najczęściej wybieranych sposobów oszczędzania w naszym kraju. Dlatego jest to najpopularniejszy rodzaj lokat bankowych. Lokaty terminowe cieszą się tak dużym uznaniem wśród naszych rodaków, ponieważ gwarantują dwie bardzo pożądane rzeczy – bezpieczeństwo oraz zysk. Ten rodzaj depozytów bankowych nie wiąże się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Deponując oszczędności na lokacie możemy mieć pewność, że środki powierzone bankowi zostaną nam zwrócone w całości. Dodatkowo lokaty przynoszą zysk w postaci kwoty odsetkowej. Jest ona uzależniona od wysokości oprocentowania. Lokata jest zakładana na z góry określony czas. Na rynku istnieje wiele ofert o zróżnicowanym terminie zapadalności. Lokatę można założyć zarówno na jeden miesiąc, jak i na 2 lata. Wszystko zależy od naszych preferencji.

Stale rosnące oprocentowanie – czyli lokaty progresywne

Nieco inną kategorią lokat bankowych są depozyty z oprocentowaniem progresywnym. Cała charakterystyka lokat progresywnych pokrywa się niemal w zupełności z charakterystyką lokat terminowych. Są to praktycznie te same produkty. Z jedną jednak różnicą. Różnią się rodzajem oprocentowania oraz sposobem naliczania odsetek. Lokaty terminowe posiadają jedną wadę – zmuszają nas do czasowego zamrożenia kapitału. Oznacz to, że przez okres trwania umowy nie możemy ruszać naszych oszczędności z lokaty. Jeśli to uczynimy, stracimy wypracowane odsetki. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku lokat progresywnych. Tutaj oprocentowanie rośnie co pewien określony czas (najczęściej co miesiąc). Po każdej kapitalizacji możemy wypłacić środki z lokaty w raz z odsetkami. Oprocentowanie lokaty progresywnej jest najwyższe na samym końcu trwania umowy. Jaki jest minus lokaty z oprocentowaniem progresywnym? Tego typu lokaty przeważnie gwarantują niższe zyski. Oprocentowanie na koniec okresu trwania lokaty jest bardzo atrakcyjne, jednak po uśrednieniu oprocentowania okazuje się, że przeciętnie zarobiliśmy mniej niż na standardowej lokacie terminowej.

Produkty strukturyzowane – czyli lokaty inwestycyjne

Tzw. struktury są pewną alternatywą dla zwykłych lokat terminowych. Ten rodzaj lokat bankowych jest wynikiem połączenia depozytu terminowego z innym instrumentem finansowym. Najczęściej spotyka się lokaty połączone z inwestycją w fundusze lub w opcje. Część kapitału jest lokowana na depozycie – co gwarantuje nam osiągnięcie zysków. Druga cześć jest przeznaczana na inwestycję w inne aktywa finansowe. Mogą to być udziały w funduszach inwestycyjnych lub instrumenty pochodne. W ten sposób klient może zwiększyć zyski z inwestycji w lokatę. Jednak jest to związane z ponoszeniem większego ryzyka, niż w przypadku inwestycji tylko w lokaty terminowe. Dodatkowo w przypadku lokat strukturyzowanych należy ponieść dodatkowe koszty w postaci prowizji i opłat jakie pobierają banki. Inną wadą produktów strukturyzowanych jest trudność w wycofaniu się z inwestycji. Wiąże się to często z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Z tego względu może okazać się, że zamiast zysków, ponieśliśmy stratę na inwestycji w lokaty strukturyzowane.

You may also like...