Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?

Lokowanie na dłuższy czas własnych oszczędności powinno być przemyślaną decyzją, dlatego analizując aktualny ranking lokat, warto dokładnie przyjrzeć się poszczególnym ofertom. Na co zatem zwrócić szczególną uwagę, by wybrany przez nas depozyt terminowy był możliwie najbardziej opłacalny?szybka pożyczka

Oprocentowanie i kapitalizacja odsetek

Najważniejszym czynnikiem, który określa opłacalność poszczególnych ofert oszczędnościowych jest oprocentowanie. Najczęściej spotykane są lokaty bankowe z oprocentowaniem stałym, które jest jednakowe przez cały okres trwania umowy i umożliwia dokładne obliczenie zysku jeszcze przed zawarciem porozumienia z bankiem. Mniej popularne oprocentowanie zmienne nie daje możliwości obliczenia zysku, w dodatku jest zależne od inflacji, sytuacji rynkowej, stóp procentowych banku centralnego, czy wartości pożyczek międzybankowych. W przypadku korzystnych wahań rynkowych następuje wzrost oprocentowania lokaty, co wiąże się z jej większą opłacalnością, natomiast wszelkie niekorzystne zdarzenia na rynku finansowym będą miały swoje negatywne odbicie oprocentowaniu depozytów terminowych.

Na realny zysk z produktów oszczędnościowych wpływ ma także kapitalizacja odsetek. Im jest ona częstsza, tym częściej odsetki dopisywane są do depozytu, co zwiększa wartość kolejnych odsetek i w rezultacie całej lokaty.

Limity wpłat i długość trwania umowy

W zależności od rodzaju depozytu banki stosują różne limity wpłat, czyli minimalne i maksymalne kwoty, jakie można zdeponować. Inaczej wygląda to w przypadku produktów terminowych, a inaczej na lokatach inwestycyjnych, czy rentierskich. Różna jest także interpretacja przez banki minimalnej kwoty. W jednej placówce może to być 1000zł, a w innej można spotkać kwoty niższe lub wyższe.jak byc bogatym

Ze względu na długość trwania umowy depozyty terminowe dzieli się na długoterminowe, których okres zapadalności nie może być krótszy niż 12 miesięcy, a z reguły trwa kilka lat, oraz krótkoterminowe, które mogą występować nawet w formie jednodniowej i nie są dłuższe niż 12 miesięcy. Warto dokładnie przemyśleć termin obowiązywania lokaty, ponieważ przedterminowe jej zakończenie z reguły skutkuje całkowitym przepadkiem odsetek i brakiem jakiegokolwiek zysku. W przypadku ofert krótkoterminowych uwagę należy zwrócić także na możliwość automatycznego odnowienia, co bywa szczególnie korzystne w przypadku produktów jednodniowych.

Analizując najlepsze lokaty dostępne na rynku warto także zorientować się w kwestii warunków promocyjnych oraz, czy poszczególne oferty oszczędnościowe nie są powiązane z innymi produktami bankowymi. Może się bowiem zdarzyć, że banki pod pretekstem atrakcyjniejszych warunków umowy będą wymagały np. założenia konta.

You may also like...