Jakie oprocentowanie lokat wybrać – stałe czy zmienne?

Decydując się na założenie lokaty, mamy do wyboru bardzo wiele różnych ofert. Możemy wybierać długość czasu oszczędzania, wielkość kwoty depozytu oraz wysokość odsetek, częstotliwość kapitalizacji, a także warunki dodatkowe, związane z umową. Często zastanawiamy się również nad wyborem rodzaju oprocentowania. Podpowiadamy, czy najlepsze lokaty to oferty ze stałymi, czy ze zmieniającymi się odsetkami.

Oprocentowanie stałe i zmienne – porównanie lokat

Stałe odsetki mają z góry ustaloną wartość. Jeszcze przed zawarciem umowy możemy dokładnie oszacować, ile zysku przyniesie nam wybrana lokata. Mamy także pewność, że wysokość odsetek nie zmieni się w trakcie trwania umowy.

Lokaty bankowe ze zmiennym oprocentowaniem są nieco mniej przewidywalne. Wielkość odsetek w każdym miesiącu będzie zależała od wysokości stóp procentowych, ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Im wyższa będzie stopa referencyjna, tym więcej zarobimy na naszej lokacie. Jednak raczej nie należy spodziewać się radykalnych zmian wysokości stóp procentowych w krótkim czasie.

Opłacalność lokat ze stałym i zmiennym oprocentowaniem

Najlepsza lokata to produkt finansowy przynoszący największe zyski właścicielowi. Warto wybrać stałe oprocentowanie wkładu, jeśli aktualne stopy procentowe są niskie. Przy wysokich wartościach stóp korzystniejsze może okazać się oprocentowanie zmienne. Zazwyczaj politykę Narodowego Banku Polskiego i należącej do niego Rady Polityki Pieniężnej można w pewnym stopniu przewidzieć. Trzeba obserwować opinie analityków dotyczące stanu polskiej gospodarki. Jeżeli przeważają zdania o dynamicznym rozwoju i wzroście konsumpcji, zapewne wysokość stóp procentowych będzie się zwiększać. W ten sposób NBP oddziałuje na skłonność Polaków do oszczędzania. W takiej sytuacji warto zakładać lokaty z oprocentowaniem zmiennym. Natomiast przy kryzysie gospodarczym stopy procentowe spadają, a oszczędzanie na lokacie z oprocentowaniem zmiennym staje się mniej opłacalne.

Jak poznać, który rodzaj oprocentowania obowiązuje?

Ranking lokat często pomija informację o rodzaju oprocentowania, ograniczając się tylko do podania wartości procentowej. Dokładnych danych należy szukać na stronach banków oraz w oddziałach. Należy przy okazji zapytać, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z oprocentowaniem progresywnym lokaty, w którym wysokość odsetek rośnie wraz z czasem oszczędzania. Komplikuje to nieco porównanie lokat, ale warto sprawdzić rodzaj oprocentowania, zwłaszcza przy lokatach długoterminowych i dostosować wybór oferty do aktualnej polityki pieniężnej NBP. Trzeba też pamiętać, że bank może ustalić własne reguły naliczania odsetek od depozytów terminowych z oprocentowaniem zmiennym, dotyczy to zwłaszcza lokat inwestycyjnych.

You may also like...