Internetowe konta bankowe a kwestia bezpieczeństwa

Kwestie bezpieczeństwa kont bankowych w dużej mierze związane są z elektronicznym dostępem do tychże rachunków. Dla osób, dla których Internet nie jest narzędziem codziennej pracy, bankowość internetowa może wydawać się mało bezpieczna. Nic bardziej mylnego. Banki z oczywistych powodów przywiązują ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa.

Konto bankowe doposażone w bankowość internetową zapewnia normalne, pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach. W kwestii zasad bezpieczeństwa standardy kont internetowych są maksymalnie wyśrubowane – najbardziej w całym sektorze usług i produktów bankowych.

Gwarancje bezpieczeństwa środków

Bank, w którym posiadamy konto osobiste jest odpowiedzialny za zapewnienie najwyższego poziomu zabezpieczeń w zakresie dostępu do konta, a tym samym zgromadzonych na rachunku środków. Największą gwarancją bezpieczeństwa pieniędzy wpłaconych na konta osobiste jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W praktyce oznacza to, że np. w przypadku upadłości banku, BFG jest zobowiązany do zwrotu środków do równowartości 50.000 EUR klientom tegoż banku. W praktyce taka sytuacja nie miała jednak nigdy miejsca i miejmy nadzieję, że nigdy do niej nie dojdzie.

Bezpieczeństwo dostępu do konta bankowego jest posunięte do maksimum, a banki wciąż doskonalą procedury oraz formy kontaktu z klientami. Ci ostatni także odpowiadają za bezpieczeństwo własnych środków, np. poprzez nie udostępnianie swoich danych do logowanie się w bankowości internetowej. Standardem w elektronicznym dostępie do rachunków bankowych jest jednak dziś nie tylko login i hasło, ale także szyfrowane połączenie bezpiecznym protokołem SSL – najczęściej z długim kluczem symetrycznym (standard dla większości stron internetowych to SSL 128 bitów). Szyfrowe połączenie gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie każdej transakcji. Dzięki szyfrowaniu przesyłane dane nie mogą zostać przechwycone przez oprogramowanie i bezpośrednią działalność osób trzecich. Dodatkowym zabezpieczaniem podczas dokonywania samych płatności z konta jest jest podanie jednorazowego hasła, które potwierdza że przelewu dokonuje właściciel konta lub osoba, która ma stosowne uprawnienia.

Podsumowując można stwierdzić, że współczesne konta bankowe z dostępem do bankowości internetowej są rozwiązaniami bezpiecznymi. Gwarancje tego bezpieczeństwa spotykamy niemal na każdym kroku. Warto pamiętać, że nawet najlepsze konta bankowe nie ustrzegą nas jednak przed nieostrożnością lub bezmyślnością samego właściciela. Chodzi np. o zabezpieczenie hasła i loginu do konta czy wylogowywanie się z bankowości internetowej po dokonaniu niezbędnych działań – zwłaszcza w miejscach publicznych.

You may also like...