Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Klienci, którzy powierzyli swoje pieniądze bankowi, umieszczając swoje oszczędności na bankowych depozytach, mogą spać spokojnie. Na straży ich majątku stoi bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dzięki któremu cały kapitał wpłacony przez klientów na konta oszczędnościowe, lokaty bankowe, polisy i inne depozyty został objęty gwarancją.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 r. na mocy Ustawy. Pełni on ważną rolę w działaniu rynku finansowego w naszym kraju. Na czym dokładnie polega gwarancja BFG? Otóż, w sytuacji upadku banku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca deponentom całą wartość wpłaconego przez nich kapitału. Zatem klienci nie muszą obawiać się, że w przypadku likwidacji banku, pozostaną stratni. BFG w odpowiedzi na wniosek osoby poszkodowanej finansowo, ma obowiązek zwrócić do 100% utraconej kwoty. Z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu nie może przekroczyć 100 tysięcy euro, tj. 430 tysięcy złotych. Gwarancji BFG podlegają wszystkie banki w Polsce, które otrzymały licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu podlegają także banki spółdzielcze, jednak nie wszystkie z nich. Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, gwarancję BFG posiadają także niektóre banki zagraniczne.

Sytuacja, w której bank upada, nie zdarza się często. Jest to wydarzenie wyjątkowe, niemniej jednak warto wiedzieć, co zrobić w sytuacji, kiedy nasz bank upadnie i jakie formalności należy spełnić, aby otrzymać zwrot wpłaconych do banku pieniędzy. Przede wszystkim, należy działać niezwłocznie po ogłoszeniu przez bank upadłości. Jeśli więc chcemy odzyskać pieniądze z naszej lokaty bankowej, konta oszczędnościowego lub innego rodzaju depozytu, trzeba jak najszybciej po ogłoszeniu upadłości banku, złożyć do BFG odpowiednie dokumenty. Pamiętajmy, że nawet najlepsza lokata nie uchroni nas przed bankructwem banku. Żeby móc cieszyć się zwrotem pieniędzy wpłaconym na lokaty bankowe, należy niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot kapitału, wówczas BFG w ciągu 20 dni roboczych (liczonych od dnia złożenia przez bank wniosku o ogłoszeniu upadłości), wypłaci nam cały ulokowany w banku kapitał. Deponent ma obowiązek złożyć dyspozycję przelewu, zgodnie z wytycznymi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zwracane środki finansowe pozostają do dyspozycji klienta jedynie przez 5 dni roboczych, a po upływie tego terminu przepadają.

You may also like...