Działalność banków komercyjnych w Polsce

W Polsce banki komercyjne stanowią najważniejszą część systemu bankowego. Szacuje się, że przypada na nie niemal 95% kredytów i depozytów udzielanych klientom. Są one wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które odpowiadają za obsługę i organizowanie ruchu pieniężnego pomiędzy ludnością i przedsiębiorstwami.bankowość

To co wyróżnia banki komercyjne spośród pozostałych form to fakt, że jak każde przedsiębiorstwo są one nastawione na osiąganie zysku. Jednak warto zauważyć, że w przypadku zarządzania bankiem nadrzędnym celem nie jest osiąganie jak najwyższego zysku. Dla kierownictwa liczy się przede wszystkim zapewnienie silnej pozycji na rynku, poprzez wzrost jego znaczenia w określonej dziedzinie bądź regionie. Kluczowe dla kierownictwa jest również to jakim bank cieszy się zaufaniem wśród klientów, a także jaki ma prestiż. Wzrost znaczenia banku przekłada się bardzo często na wzrost wartości jego akcji, co jest najważniejszą formą zysku dla właścicieli banków w wielu krajach.

Do głównych zadań banków komercyjnych należy przede wszystkim gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie pożyczek a także umożliwianie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Dodatkowo udzielają one gwarancji bankowych, oferują szereg produktów inwestycyjnych, a także ubezpieczeniowych. Świadczą one usługi zarówno klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom jak i instytucjom państwowym.

Banki komercyjne działające w Polsce są według prawa bankami polskimi, zarejestrowanymi w naszym kraju i podlegają nadzorowi bankowemu. Większość z nich jest spółkami akcyjnymi w pełni podlegającym regułom obowiązującym przedsiębiorstwa prywatne. Jedyny wyjątek stanowi Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest bankiem państwowym.

You may also like...