Czy konta oszczędnościowe zyskają jeszcze bardziej na popularności?

Trwający trend obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej prowadzi do sytuacji, w której oprocentowanie produktów bankowych skierowanych do osób chcących gromadzić swoje środki równie spada. Aktualnie oprocentowanie lokat rzadko przekracza 4%, w przypadku kont oszczędnościowych wartość ta bywa niekiedy wręcz śmiesznie niska. Nie zmienia to jednak faktu, że produkty bankowe to wciąż najbezpieczniejsze formy lokowania środków z myślą o ich gromadzeniu i namnażaniu.

Kryzys finansowy, którego początek datuje się na trzeci kwartał 2008 roku dramatycznie obniżył wartość zaufanie indywidualnych klientów do form oszczędzania, które wiążą się z koniecznością inwestowania. Dodatkowo zmienna sytuacja w realnej gospodarce spowodowała, że ulegały wzrostowi stopy procentowe, co przekładało się na zwiększenie atrakcyjności produktów bankowych, których celem było oszczędzanie. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku Polski aż do roku 2014. Mniej więcej od tego okresu w związku z pojawieniem się sygnałów deflacji Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe do najniższych poziomów w historii. Spowodowało to, że produkty bankowe pozornie straciły swoją atrakcyjność

Trzeba mieć świadomość tego, że oszczędnościowe produkty bankowe nie są obarczone ryzykiem utraty środków. W przypadku deflacji wartość oprocentowania jest, bowiem niejako podbijana przez fakt ujemnej inflacji. W odwrotnym przypadku, kiedy inflacja jest dodatnia, wartość realnego oprocentowania to różnica pomiędzy jego wartością, a wartością inflacji. Dlatego też, nawet najniższe oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym to realny i gwarantowany zysk.

Otwarty i konkurencyjny rynek bankowy to możliwość korzystania z bogatej i zróżnicowanej oferty produktów bankowych o wielu odmiennych profilach. Tak szerokie pole wyboru wymaga niekiedy wiele czasu na to by wybrać takie konto oszczędnościowe, które będzie najlepsze. Warto zatem mieć pełne rozeznanie w rynku by mieć pewność, co do swojego wyboru. W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z przeglądarki kont oszczędnościowych, czyli tak zwanego rankingu kont. Dzięki temu możliwym stanie się zapoznanie się za ofertą niemal wszystkich kont z najpopularniejszych banków.

Oszczędzanie to jedna z form zabezpieczenia swojej przyszłości w czasach, kiedy ewentualne uposażenie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogą nie wystarczać na godne życie. Jednocześnie doświadczenia kryzysu z roku 2008 pokazują, że wszelkie formy oszczędzania poprzez inwestycje mogą nieć ze sobą ryzyko utraty środków.

You may also like...